Video Hoạt Động

Loading Player...

Liên Kết Nhanh

Việc làm
Thu vien so

Thư Viện Số

Cung cấp các loại sách, giáo trình...

Elearning

Học Trực Tuyến

Các khóa học, bài giảng trực tuyến...

Tin Tức Họat Động

Hướng Về Biển Đông

phong-trao-doan-thanh-nien

Tiêu Điểm - Tổng Hợp

Thông Báo những thông báo mới nhất của Đoàn trường về các hoạt động...

BCH Đoàn Trường danh sách, thông tin về BCH Đoàn trường DLA...

Mùa Hè Xanh ký ức về những mùa hè tình nguyện của sinh viên...

Địa Điểm - Bản Đồ

Địa điểm DLA

Liên Kết WebsiteGioi thieu Doan

Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc... Dieu le Doan Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm...

Lich su Doan

Ngay từ khi mới ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã phát huy được vai trò xung kích, với những gương đoàn viên hy sinh, chiến đấu để hoàn thành thắng lợi... Co cau to chuc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nội dung cơ bản của nguyên tắc đó là: 1. -Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn đều do bầu cử...