Trung Tâm Đào Tạo Thường Xuyên

 

Chức năng nhiệm vụ:

 Đào tạo hệ VLVH ( Tại chức cũ) gồm 06 ngành: QTKD, TCNH, Kế toán, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Khoa học máy tính, Tiếng Anh. Do trường ĐH KTCN Long An cấp bằng.

 Liên kết với ĐH Đà Lạt mở các lớp chuyên tu (Liên thông) sư phạm cho các đối tượng đã có bằng cao đẳng sư phạm và đào tạo Thạc sĩ cho giáo viên các môn: Toán, Lý, Văn, Sinh, Sử, Địa, Tiếng Anh.

 Liên kết với các TTĐTTX, các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp các tỉnh đào tạo hình thức VLVH do ĐH KTCN Long An cấp bằng.

 Mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn.

Liên Hệ:

 Điện Thoại: 0723.512826 nhấn phím 106

 Website:  http://trungtam.daihoclongan.edu.vn/ttdttx/index.php

Copyright © 2016 Phát triển: CNTT - Website: Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
ĐC: Số 938, Quốc Lộ 1A, Phường Khánh Hậu, TP.Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3512826 - Fax: 3512825 - Email: info@daihoclongan.edu.vn .
DLA-2012-2015

©